Jessica Blomquist

Jessica beskuren

Det är jag som äger och driver företaget Perico.

Jag har under många år varit VD och chef för både stora och små företag, nationella som internationella och framförallt i säljintensiva organisationer som tex. Trygghansa och Kinnevik-koncernen.

SME certifierad ledamotFörsäljning och ledarskap har alltid varit en passion för mig. Jag var Sveriges yngsta deltagare i ledarskapsutbildningen MiL, är Certifierad som coach samt inom beteendeanpassad kommunikation. Dessutom är jag Certifierad i styrelsearbete, ytterligare en av mina passioner.

Perico Utbildning & Konsult AB–Ett rekommenderat företag!

R_webbPerico Utbildning & Konsult AB har blivit rekommenderade tack vare sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Perico Utbildning & Konsult AB.
Rekommenderat Företag = R-licens

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.