Jessica Blomquist

Jessica beskuren

Det är jag som äger och driver företaget Perico.

Jag har under många år varit VD och chef för både stora och små företag, nationella som internationella och framförallt i säljintensiva organisationer som tex. Trygghansa och Kinnevik-koncernen.

SME certifierad ledamotAtt arbeta som ledare i organisationer där kundmötet och affären är central har alltid varit en passion för mig och därför har jag nu valt att ”knyta ihop säcken” och arbetar idag som Fastighetsmäklare på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

En av mina passioner är att arbeta med styrelsefrågor och därför är jag aktiv i StyrelseAkademien.

Perico Utbildning & Konsult AB–Ett rekommenderat företag!

R_webbPerico Utbildning & Konsult AB har blivit rekommenderade tack vare sitt sätt att agera mot kunder, medarbetare, leverantörer och andra intressenter. De har förbundit sig att ta ett etiskt ansvar och följa R-licensens Etikpolicy. R-Företagen genomför återkommande mätningar för att verifiera företagskulturen hos Perico Utbildning & Konsult AB.
Rekommenderat Företag = R-licens

R-licensen är en unik kvalitetsstämpel för företag som står för god affärsetik. För att erhålla en licens behöver man blir rekommenderad i sju olika steg. En licens går inte att köpa man måste bli rekommenderad.