Vad

När du vill ha skillnad på riktigt!

Vad innebär det?

Perico arbetar som konsult, nära företag och organisationer, för att hjälpa dessa att nå sina mål. Antingen i rollen som en extern konsult eller genom att genomföra olika typer av utbildningar.

Företaget är specialist på att hjälpa andra företag att öka sin lönsamhet. Perico fokuserar främst på områdena; försäljning, ledarskap och betendeanpassad kommunikation.

Perico arbetar med flera vetenskapligt vedertagna metoder och redskap för att uppnå resultat. Det viktigaste för Perico är resultatet och målet som alltid är detsamma: Att göra skillnad på riktigt!