Varför skall man anlita Perico?

Varför skall man anlita Perico? De bästa på att beskriva det är mina kunder och uppdragsgivare. De som velat få skillnad på riktigt!

”Vi letade efter Sveriges bästa säljcoach. Vårt val blev Perico.”
Hafslund – Uppdraget är att under ett år hjälpa Nordens största börsnoterade  energibolag att lyckas i sin försäljning  – på rätt sätt.

”Vi har kunnat påvisa både ökad produktivitet och effektivitet i vår försäljning”
Swedbank – Privatrådgivarna i Sverige (hittills 200 personer) tränas i det  fysiska kundmötet.

”Vi möter våra kunder oftare vilket kommer att leda till en ökad kundnöjdhet”
SEB – Privatrådgivarna i Sverige (hittills 500 personer) tränas i kundmötet via  telefon.

”Vi har nu fått ett verktyg som kommer att öka vår effektivitet i våra samtal med varandra och våra kunder”
Nordea – Placerings- och Pensionsspecialister tränas i förmågan att kommunicera  så att kunden upplever att  specialisten verkligen förstår kundens behov.

”Ibland kan det vara som så att andras framgång visar sig vara våran motgång”
Lee STORE – Uppdraget gick ut på att under sex månader ta fram underlag till ägarna för att fatta beslut om framtiden för företaget.

”Både den interna dialogen och den externa har fått effekt i våra samtal”
KPMG – Utveckla revisorer i sin förmåga att kunna erbjuda sina tjänster och ta rätt betalt.

”Vi har nu skrivet ner betydelsen på vad vi menar med hur vi vill att verksamheten ska drivas samt hur våra kunder ska uppfatta oss.”
Livin´– Framtagande av företagets värdegrund och kundbemötande.

”Pericos fantastiska förmåga att förstå och kommunicera ett etiskt förhållningssätt och bidrar på så sätt till en långsiktig och god företags- och samhällsutveckling. ”
R-företagen –  Lokaliserar företag och organisationer som framstår som goda exempel och föredömen i företagsvärlden. Implementerar god affärsetik på alla nivåer inom företag.

”Det är med stolthet vi har med Perico i NSM”
NSM (Nordic School of Management) – Programansvarig för NSM säljare, ämnesexpert och processledare i de företagsanpassade utvecklingsprogramen.

Andra uppdragsgivare

Linde energi, Borås elhandel, Sensus, VIVIDA ASSISIANS, IT Mästaren, Örebro Sotarn, Nordax, Reffekt, STYRELSEAKADEMIEN, Härad Skog, TS Lokalvård m.fl.